Kunstnere i Stenbjerg

Stenbjerg har igennem årene været til inspiration for mange kunstnere. Blandt de første, der besøgte Stenbjerg var Marie og P.S. Krøyer, som var på bryllupsrejse. Men nogle har holdt mere fast til på stedet, bl.a. Jens Søndergaard og den tyske maler Käte Lasssen.

På bryllupsrejse
De kendte Skagensmalere Marie og P.S. Krøyer var nogle af de første etablerede kunstnere, som opdagede Stenbjerg og de gode motiver her. I august 1889 ankom de til Stenbjerg. De var på bryllupsrejse og havde først været i Paris. I Stenbjerg bosatte de sig på kroen og i de næste par måneder udforskede de så landskabet - og hinanden. P. S. Krøyer malede flere billeder af hustruen, både i portræt og siddende på Stenbjerg Strand i færd med at male. Der blev også tid til malerier af lokale, bl.a. et stort oliemaleri af en gammel fiskerkone, som Krøyer en fuldmåneaften så komme gående hen over klitheden med en kurv på ryggen.

Andre kunstnere på sommerbesøg
Blandt de kunstnere, der blev ved at vende tilbage til Stenbjerg var Jens Søndergård og Käte Lassen, som havde sommerboliger i hhv. Sdr. Vorupør og Stenbjerg. Der er i sommeren 2004 indrette en lille udstilling i Käte Lassens sommerhus i Stenbjerg.

Käte Lassen
Den tyske kunstner Käte Lassen kom første gang til Thy i 1905. Da var hun 25 år og nyuddannet fra kunstakademiet i München. Det første mål for hendes ophold i Thy var Klitmøller. Her mødte hun fiskerbefolkningen, og specielt kvinderne blev et yndet motiv for hende. Deres sorg og fortvivlelse, men også store styrke og stærke tro kommer til udtryk i Käte Lassens portrætter af dem. I de næste knap 40 år vendte hun igen og igen tilbage til Thy, dog flyttede hun sydpå langs kysten. Først til Nr. Vorupør og i 1924 til Stenbjerg, hvor hun kom hvert år indtil 1944; hun døde i 1956.

Stærke portrætter
Käte Lassen har som ingen anden kunstner formået at komme ind bag den lokale befolkning og skildret deres liv og følelser. Det var ikke det storslåede landskab, der interesserede hende men menneskene der boede i det, og som levede i evig pagt med havet mod vest. Hun frembragte mere end 100 oliemalerier, der skildrer mennesker og miljøer i det lille fiskerleje. Käte Lassens malerier befinder sig i dag på museer i Flensburg og Husum i Nordtyskland. Hun har tillige udført mange store glasmosaikker med religiøse motiver til kirker i Nordtyskland.

Jens Søndergaard
Maleren Jens Søndergaard, der blev født i 1895 boede i en del af sin barndom i Hurup i det sydlige Thy. Han flyttede senere til København, hvor han boede med sin kone og datter, men han hentede sine motiver i det vestjyske. I 1920'erne arbejdede Jens Søndergaard især med de store landskaber i Sydthy; i 1930'erne var det havet ved Bovbjerg længere nede på den jyske vestkyst, der begejstrede ham. Sidst i 1930'erne fik han til opgave at udsmykke Thisted Bibliotek, og her kan vi i dag nyde de store malerier, der bl.a. har motiver fra Thisted, Hanstholm og Vestervig.
Fra 1948 boede Jens Søndergaard hver sommer i sit hus mellem Stenbjerg og Sdr. Vorupør. Her fandt han den ro, han savnede i Bovbjerg, hvor der var betydeligt flere turister. Huset, der er et gammelt, egnstypisk udskudshus, blev indrettet til atelier. Det ligger ved den vej, der nu hedder Jens Søndergaards vej, og det kan genkendes på den farverige gallionsfigur, der står uden for huset. Figuren blev opstillet af Jens Søndergaard, som malede den i stærke farver.

Søndergaards motiver
Klitten, naboparret Maren Kirstine og Andreas samt landingspladsen og det religiøse liv i Stenbjerg og Vorupør blev yndede motiver på Jens Søndergaards lærreder, og farvekraften i hans værker er meget talende. Af og til drog de fra Stenbjerg ind i bondelandet, hvor han fandt motiver ved folkefester som gymnastikstævner, dyrskuer, ringridning og fodboldkampe. Disse motiver kom også på lærredet. Jens Søndergaard døde i 1957, og siden overtog hans datter Anne Lise huset, ligesom hun også som kunstmaler lavede billeder med det thylandske landskab som motiv.

Sources: Jytte Nielsen: Jens Søndergaard og landet mod Nordvest. Thisted, Denmark 2003.
Christian Helmer Jørgensen: Käte Lassen - en grænsebrydende kunstner. Thisted, Denmark 2003.

Photo:Roar Ploug 2004 ©Ingen
Photo:Charlotte Boje H. Anderen 2005 ©Museet for Thy og Vester Hanherred
Photo:Ukendt 1930'erne ©Thisted Bibliotek
EU logoGeocacningoInterreg 4B