Helleristningene på Penne

På den gamle jernaldergården Penne på vest-Lista ligger et av Norges mest berømte helleristningsfelt. Pennefeltet er godt kjent i det arkeologiske miljøet både i Norge og i resten av Norden.

To typer helleristninger
Helleristninger deles normalt inn i to hovedkategorier; veide- og jordbruksristninger, der førstenevnte hører til blant de eldste. Veideristningene dateres tilbake til steinalderen, og motivet er som oftest ulike dyr samt båter og fisk. Veideristningene har oppstått i en jeger og sankerkultur.

Det finnes desidert flest jordbruksristninger, og disse stammer i all hovedsak fra bronsealderen. Det er jordbruksristninger du ser på Penne. Riksantikvaren sier følgende:
" motivene (..) gir assosiasjoner til et samfunn hvor menneskene i hovedsak drev med husdyrhold og åkerdyrkning, mens jakt og fangst da ble drevet ved siden av jordbruket".

Jordbruk ved havet
Beliggenheten på Penne er perfekt for jordbruksristninger. De ligger som oftest i nær tilknytning til gode jordbruksområder. I tillegg er det en gjennomgående sammenheng med kontakt til havet. Havet har spilt en stor rolle i forhold til helleristningene, og svært ofte er også motivene relatert til havet. I de områdene der ristningene ikke har en tydelig romrelasjon til havet er det andre vannkilder som spiller inn.

Det var ekteparet Eva og Per Fett som gjorde de første vitenskapelige opptegningene av Pennefeltet i 1941. De gir følgende korte oppsummering av helleristningene på Lista;
" Helleristningene på Lista følger helt fordelingen av de gamle gårdene. Hvor det nu ligger på yngre gårder, er også de innenfor "åkerbygden" mellom Penne og Ore. Bronsealderens hauger og røiser samler sig stort sett om de samme gårdene, her på Lista som på Jæren ofte i grupper på tre og tre."

Sources: Riksantikvarens hjemmeside (Directorate for Cultural Heritage in Norway) www.ra.no

Eva og Per Fett: Sydvestnorske helleristninger ("Rock carvings of southwest Norway"). Rogaland og Lista. Utgitt av Stavanger Museum. 1941

Photo:Snorre Haukalid 2004 ©Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Photo:Snorre Haukalid 2004 ©Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Photo:Snorre Haukalid 2004 ©Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
EU logoGeocacningoInterreg 4B